HORARI:

Carrer Malats 40, Fercar 1:

  • Dilluns a Dijous:  08:00 a 13:30H || 15:00 a 19:00H
  • Divendres: 8-14H

Carrer Pardo 51, Fercar 2:

  • Dilluns a Dijous:  9:00 a 14:00H || 16:00 a 19:30H
  • Divendres: 9-15H

DIRECCIÓ:

Taller mecànic:

  • C/ Malats, 40, 08030 Barcelona

Taller planxa i pintura:

  • C/ Pardo, 51, 08016 Barcelona

Contacte:

  • Telèfon: 930 00 48 37
  • Mòbil: 686 048 528

 

Taller mecànic

Taller planxa i pintura